Transformació cap a la gestió digital d’actius i processos a les instal·lacions, plantes i xarxes proveïdores de serveis, per oferir un millor servei al client/ciutadà.


Transformació de l’operació, manteniment i planificació de les xarxes de distribució a partir de la utilització massiva de sensors i dispositius de senyalització / traçabilitat i integració de nous sistemes d’inspecció de les canonades.

Monitoritzar i realitzar estudis de la traçabilitat de components i equips en el subsòl, incorporant nous microsensors i harvesting, xarxes de comunicació de baix consum i mapes integrats d’infraestructures subterrànies:

Transformació del sector cap un context de smartmeters i intel·ligència de xarxes a partir del desenvolupament de mètodes de predicció i gestió de la demanda.

Aprofitar noves tecnologies que exploten molta quantitat de noves fonts de dades estructurades i no estructurades en els àmbits de distribució d’aigua, energia, tractament de residus i altres.

Aplicar tècniques d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic per a la optimització de la gestió i planificació de xarxes, desenvolupant mètodes de predicció de la demanda en diferents horitzons (mes/setmana/dia/hores).

Impulsar la transformació de processos i el desenvolupament de noves aplicacions i serveis, com:

Crear serveis personalitzats dinàmics per cada client dissenyats a partir de la seva participació en activitats de Customer engagement amb tecnologies facilitadores per la sensorització i captura de dades.

Desenvolupament de solucions de suport a la seguretat en previsió de l’augment massiu en la sensorització, volum de dades, tipologia de dades crítiques, increment d’elements de control i supervisió.

Encaminat cap a solucions avançades pel tractament de la vulnerabilitat i protecció, essent important la seguretat física i l’accés a sistemes crítics, la seguretat lògica-cibernètica i la protecció d’atacs intencionats i, la seguretat funcional front a incidències i desastres:

Monitorització i control per articular la coordinació de la Comunitat segons l’establert en les bases i òrgans de govern.

Entitat coordinadora de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0: Comunitat de Transformació digital i Living Services que vol donar resposta a 4 grans reptes tecnològics plantejats per a la transformació del sector dels serveis d’energia, aigua i residus sota el ventall de 5 projectes col·laboratius d’investigació industrial, desenvolupament experimental i innovació: