Notícies generals

  • La Comissió Europea ha posat en marxa una enquesta en línia per conèixer l’opinió dels ciutadans sobre quins han de ser els reptes més apreciats als quals fer front amb financiació comunitària.

  • L’Executiu comunitari està preparant la implementació d' Horizonte Europa el nou programa d’investigació i innovació de la UE pel període 2021-2024, amb un pressupost proposat de 100 mil milions d’euros.

  • Les respostes rebudes es tindran amb compte per preparar el “Pla estratègic” d’Horizonte Europa, que, al mateix temps, guiarà els programes de treball i convocatòries de propostes per els primers quatre anys del programa marc d’innovació (2021-2024).

  • Així, la consulta ajudarà a identificar els impactes (científics, tecnològics, econòmics, socials) que la investigació i innovació finançades per la UE han de tenir com objectiu. Aquest procés de disseny conjunt garanteix que Horizonte Europa es centri en els desafiaments més importants pels ciutadans i converteixi grans reptes, com el canvi climàtic, en oportunitats d’innovació i solucions per un futur sostenible.

  • Qualsevol persona interessada en les futures prioritats d’investigació i innovació de la UE, en qualsevol part del mon, està convidada a participar en aquesta consulta, que romandrà oberta fins el 8 de setembre de 2019.

 • El Centre d’Estudis Industrials (CSIL, per les sigles en anglès), sota els auspicis de la Direcció General de Política Regional i Urbana i el Centre d'Investigació Conjunta de la Comissió Europea, acaba de llançar una enquesta sobre l'assistència prestada per la Comissió Europea per al disseny i la implementació d'Estratègies d'Especialització Intel·ligents. En particular, aquesta enquesta té com a objectiu recopilar els punts de vista de tota la comunitat de Smart Specialization en el marc de suport lliurat, per exemple, Documents d'orientació, la plataforma d'especialització intel·ligent, experts independents, etc.

 • L'enquesta està disponible en aquest enllaç fins el 30 d'abril de el 2019.

 • Tot i que la majoria de nosaltres ja sabem què vol dir quan fem menció al concepte Indústria 4.0, hem pensat compartir amb vosaltres unes línies d’un article d'interès publicat al portal de la factoria del futur.
 • De la mateixa manera que la Indústria 4.0 evoluciona, el concepte de les Utilities 4.0 també necessita transformar-se a nivell digital i evolucionar tenint amb compte les operacions, el treballador, el prosumidor i el ciutadà.
 • Sabíeu que aquest concepte es va anomenar per primer cop a la fira de Hannover (una fira dedicada a la tecnologia industrial) l’any 2011?
 • La intenció, posar en marxa un projecte que durà a terme la concepció i el desenvolupament de la fàbrica intel·ligent associada a la quarta revolució industrial, una visió de la fabricació informatitzada amb tots els seus processos interconnectats entre si fent ús de l'Internet de les coses (IOT), avui en dia l’Internet industrial de les coses (IIOT).
 • Un parell d’anys més tard, el govern alemany va posar en marxa aquesta iniciativa amb la idea de fer front als grans avanços en matèria industrial que s’estaven portant a terme en països emergents i, com no es podia competir amb els costos de producció, la idea era superar-los en la tecnologia industrial i en la capacitat de fabricar productes de manera individualitzada.
 • Entre els reptes més significatius que han d’afrontar les empreses que volen implementar la Indústria 4.0 ens trobem amb:
  • El desenvolupament de software i sistemes d’anàlisi.
  • Respondre a la problemàtica actual en l’estalvi de l’energia i en la gestió dels recursos naturals.
  • La Ciberseguretat.
  • Assegurar el retorn de la inversió (ROI).
 • Si voleu més informació podeu consultar la pàgina:
  www.factoriadelfuturo.com

Noticies sectorials

 • El quart informe sobre l’Estat de la Unió de l’Energia ha estat publicat per la Comissió Europea el 9 d’abril acompanyat de dos documents que mostren el progrés realitzat en matèria d’energia renovable i eficiència energètica. Una energia accessible, assequible, segura, competitiva i sostenible per tots els europeus és l’objectiu de l’Estratègia de la Unió de l’Energia, un pla que, més enllà de la modernització de la política energètica i climàtica, pretén impulsar la transició a l’energia neta en els sectors claus de l’economia europea.

  El quart informe sobre l’Estat de la Unió de l’Energia mostra el progrés realitzat en la Unió Energètica des de la seva posada en marxa en 2014. Sobre la base dels resultats assolits fins el moment, l’informe estableix normes legals, així com compromisos polítics i objectius per un món més net i verd. L’informe considera que, després de quasi cincs anys, la Unió de l’Energia és “ja realitat”, i que amb la recent aprovació del denominat Paquet d’Energia Neta s’ha dotat a la UE d’un marc normatiu exhaustiu per avançar en la transició energètica, assolir els objectius de l’Acord de Paris, fer de la UE un líder a nivell mundial en matèria d’energies renovables, donar prioritat a l’eficiència energètica i contribuir a modernitzar l’economia i industries europees.

 • Objectius d’eficiència energètica
  L’informe considera que son necessaris esforços addicionals per assolir els objectius d’eficiència energètica a nivell UE en l’any 2020: davant els descensos de consum observats entre 2007 i 2014, el consum d’energia ha començat a augmentar en els últims anys, i està alhora lleugerament per sobre de la trajectòria lineal associada a l’objectiu en el 2020.

  El proper informe sobre “l’Estat de la Unió de l’Energia” serà publicat abans de l’octubre de 2020.

 • El proper 7 de març se celebra el III Fòrum d'innovació tecnològica a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • Aquesta edició està centrada en les innovacions vinculades a la digitalització i a la indústria 4.0 en els sectors de l’economia circular, el medi ambient, nature-based solutions i solucions per a sectors industrials.
 • Es presentaran Oportunitats que el sector de l’aigua ofereix en convocatòries nacionals, estatals i europees de la mà d’ACCIÓ i del CDTI.
 • Breus ponències sobre R+D i solucions tecnològiques innovadores per a l’ús sostenible de l’aigua en format d’elevator pitch.
 • Si vols inscriure’t  clica

Noticies dels projectes / entitats

 • Entre el 22 de setembre i el 13 d’octubre de 2020 es va portar a terme un Workshop d’informes i recomanacions energètiques liderat per I2CAT i DEXMA, amb un total de 15 participants nacionals i Internacionales.
 • En ell es van realitzar 3 sessions, l’objectiu del qual va ser la co-creació de reports i recomanacions energètiques per part de potencials usuaris de l’eina ESCOS amb la finalitat de que DEXMA pogués rebre feedback sobre el mòdul actual de recomanacions (DEXMA Detect) i detectar així possibles millores a implementar en el marc del projecte PERSOSER, Personalització de serveis per a la millora de l'experiència del client, projecte emmarcat dintre de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0.
 • El camino cap a l'energia intel·ligent, així es va iniciar el workshop explicant com detectar, analitzar i optimitzar l’estalvi energètic, amb la finalitat d’implementar recomanacions energètiques i verificar els estalvis amb dades en temps real:

  Detectar oportunitats pel client
  Pre-diagnosticar i preparar ofertes millors
  Proporcionar serveis energètics automatitzats 24/7 a escala
  Incrementar els ingressos per serveis energètics

  Podeu trobar més informació en aquesta presentació:

 • La revista científica “Applied System Innovation” (ISSN 2571-5577) ha triat per a la portada del mes de setembre el treball de la UPC i NEDGIA, S.A. en el marc del projecte ACTIV4.0 - OPERACIÓ I GESTIÓ AVANÇADA D’ACTIUS, que forma part de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0.
 • El treball anomenat “Sensor-Data-Driven Prognosis Approach of Liquefied Natural Gas Satellite Plant” realitza el pronòstic basat en dades de sensors pel manteniment predictiu d’una planta satèl·lit de gas natural liquat (GNL) de NEDGIA, S.A., empresa distribuïdora del Grup Naturgy. Mitjançant l’anàlisi de dades de sensors instal·lats a les plantes satèl·lits, és possible predir el temps restant per omplir el tanc de les plantes remotes.
 • La proposta del treball consisteix en dues tasques consecutives. La primera tasca tracta de la validació i correcció de les dades dels sensors per tal de transformar dades en brut en dades validades i fiables. A continuació, la segona tasca presenta dos mètodes basats en intel·ligència artificial (lògica fuzzy) i en filtrat estadístic de dades pel pronòstic del consum de gas en temps real i la previsió del temps restant per omplir el dipòsit de la planta amb resultats molt satisfactoris.
 • Enllaç a la portada de la revista “Applied System Innovation”

 • El projecte SENIX, avança i extrau conclusions amb el cas d’ús “Anàlisi del Sediment en Clavegueram de la xarxa d’Aigua” on BSC (Barcelona Supercomputing Center) ha realitzat una prova pilot.
 • Les xarxes de clavegueram de tot el món estan dissenyades per transportar aigües residuals a una planta de tractament centralitzada per ser tractada i tornada al medi ambient. Aquest procés és crític per a la societat actual, ja que prevén malalties transmeses per l’aigua, proporciona aigua potable i millora el sanejament general.
 • Per mantenir una xarxa de clavegueram perfectament operativa, es realitzen inspeccions de mostreig constantment per identificar obstruccions. En general, s’utilitza un sistema de televisió de circuit tancat per registrar l’interior de les canonades i informar el nivell d’obstrucció, el que pot desencadenar una operació de neteja. Actualment, l’avaluació del nivell d’obstrucció es realitza manualment, el que comporta molt de temps i és inconsistent.
 • En aquest treball, s’ha dissenyat una metodologia per entrenar una xarxa neuronal convolucional per identificar el nivell d’obstrucció en les canonades, reduint així l’esforç humà requerit en una tasca tan freqüent i repetitiva. Hem recopilat una base de dades de vídeos que s’exploren i adapten per generar marcs útils per alimentar el model.
 • El classificador resultant obté rendiments llestos per a la implementació. Per validar la consistència de l’enfocament i la seva aplicabilitat industrial, hem integrat la tècnica d’explicabilitat de Propagació de Rellevància en Capa, que ens permet comprendre millor el comportament de la xarxa neuronal per aquesta tasca.
 • Al final, el sistema proposat pot proporcionar major velocitat, precisió i consistència en el procés d'examen de clavegueram. El nostre anàlisi també revela algunes pautes sobre com millorar encara més la qualitat de la metodologia de recopilació de dades.

 • Dins la comunitat RIS3CAT i formant part del projecte MODEM (Models predictius i gestió de la demanda, de l'estratègia Utilities 4.0) l'empresa Smilics Technologies (@Smilics_Tech) ja ha començat la campanya de recollida de dades del consum elèctric de locals del sector terciari i industrial.
 • Es recullen dades del consum general però també dels subconsums principals (submetering). Amb aquesta informació s'alimentarà un nou algorisme de reconeixement de patrons que es desenvolupa dins del projecte, el que es coneix com "Virtual submetering". La utilitat d'aquesta tecnologia és la de permetre conèixer subconsums elèctrics concrets sense haver de desplegar hardware de mesura per cada línia sinó només amb la mesura del consum general. Tot això amb l'objectiu final de poder fer radiografies energètiques a entorns no residencials a baix cost.
 • Les fotos il·lustren la mesura dels consums principals d'un quadre elèctric que incorpora alguns dels equips que s'estan usant. El quadre elèctric correspon a una pastisseria de la ciutat de Terrassa, a Catalunya.

 • El projecte SENIX, Sensorització i Inspecció de xarxes, continua avançant en les accions que conduiran a unes xarxes i infraestructures més eficients energètica i mediambientalment, gràcies a la implementació d'un sistema de monitorització i comunicació en temps real. En aquesta línia, els responsables del projecte van visitar al juny les instal·lacions i l’entorn del laboratori de Nedgia on es posaran a prova els diferents dispositius i sensors a utilitzar en el projecte.
 • Els sensors que es testen actualment a les instal·lacions de Nedgia serviran per:
 • La detecció de fuites en xarxes de distribució de gas i aigua potable, tant per sensorització directa (metà, odorització, humitat, etc.) com indirecta (temperatura, soroll, etc.)
 • La detecció d'anomalies en sistemes de monitorització i sensórica en xarxes o trams de protecció catòdica en canonades d'acer de la xarxa de gas i a la xarxa aigua potable / drenatge utilitzant sensors que permeten el seguiment i la visió per computador.
 • La senyalització i monitorització de punts crítics (reparacions, creus complexos amb altres instal·lacions o infraestructures subterrànies ...) per a xarxes de gas, aigua, electricitat i drenatge.
 • En la visita va participar personal del Centre Nacional de Microelectrònica, Sensotran, WorldSensing, Eurecat i Nedgia. Totes aquestes entitats formen part de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0, que persegueix implementar a la societat catalana el paradigma industrial 4.0 en la prestació dels serveis bàsics i recursos.

 • Els projectes ACTIV4.0 i SENIX van visitar, a principis de juny, els Serveis Tècnics de Nedgia Catalunya per concretar l’execució d’un dels casos d’ús d’ACTIV4.0: “Vigilància permanent de la traça de la xarxa”, que té per objectiu millorar el diagnòstic d’anomalies de funcionament i errors en la xarxa, així com el desenvolupament de metodologies d’optimització i suport.
 • En concret, els membres del consorci van analitzar el tram de xarxa de gas compresa entre els municipis d’El Papiol i Sant Cugat del Vallès, amb l’objectiu d’identificar els sensors i els sistemes d’anàlisi d’imatges més apropiades per integrar en el projecte.
 • A la visita van assistir tant membres d’ACTIV4.0 com de SENIX, ambdós formen part de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0, amb l’objectiu d’optimitzar recursos, doncs els dos projectes comparteixen sinèrgies entre casos d’ús d’identificació d’actius i sensorització.

 • La Universitat de Lleida, entitat emmarcada dintre del projecte SECUTIL, Solucions de seguretat i ciberseguretat en Utilities per a la protecció d’infraestructures crítiques, ha realitzat una publicació en un llibre d’actes de la XV Reunió Espanyola sobre Croptologia i Seguretat de la Informació:
 • Autors: Ricard Garra, Santi Martínez, Josep M. Miret, Francesc Sebé
 • Títol: La millora d’un sistema de mesura intel·ligent fent servir corbes el·líptiques i retirar el distribuïdor de confiança
 • Publicació: Actes de la XV Reunió Espanyola sobre Criptologia i Seguretat de la Informació, pp. 62-65 (2018)
 • Resum: la informació del consum elèctric de gra fi s’ha demostrat que permet inferir els hàbits de les persones dels seus patrons de consum. Per tant, els sistemes de mesura intel·ligents necessiten una manera segura a transmetre regularment el consum d’electricitat per al proveïdor de tal manera que es preserva la privacitat dels clients. Diferents propostes es poden trobar en la literatura.

  Alguns d’ells, que es classifiquen com solucions d’agregació, organitzar els medidors en grups i s’utilitzen criptografia homomorfa de tal manera que el proveïdor només obté els valors de consum agregats dels comptadors en cada grup.

  En aquest article es proposa una tècnica que permet eliminar la presencia d’un distribuïdor de confiança en una de les propostes actuals més eficients. A més, augmentem el rendiment global del sistema resultant mitjançant l’ús de la criptografia de corba el·líptica. El sistema resultant només requereix un únic missatge enviant des de cada medidor intel·ligent a la seva subestació, sense necessitat dels metres per comunicar-se entre ells. Amb l’ús de la criptografia de corba el·líptica, l’únic càlcul rellevant que els comptadors intel·ligents necessiten per portar a terme és un punt de la corba el·líptica multiplicat per un escalar. El sistema ha demostrat ser viable i pràctic i fins i tot per grans veïnats que inclouen milers de metres.

 • Més informació en aquest enllaç

 • La Universitat de Lleida, entitat emmarcada dintre del projecte SECUTIL, Solucions de seguretat i ciberseguretat en Utilities per a la protecció d’infraestructures crítiques, ha realitzat una publicació en la Revista Internacional de Seguretat de la Informació.
 • Autores: Ricard Garra, Dominik Leibenger, Josep M. Miret, Francesc Sebe
 • Título: Reparació d’un sistema de mesura intel·ligent basat en l’agregació
 • Publicación: Revista Internacional de Seguretat de la Informació (primera línia, 2019)
 • DOI: 10.1007 / s10207-019-00435-0.
 • Resumen: els comptadors intel·ligents informen als proveïdors d’electricitat en el consum dels seus clients en intervals curts de gra fi. La informació del consum elèctric és molt sensible ja que s’ha demostrat que permeten inferir en els hàbits de les persones com, per exemple, en el moment en que surten o arriben a casa. Per tant, les mesures adequades tenen que ser utilitzades per preservar la privacitat dels clients en els sistemes de medició intel·ligents.

 • En aquest treball, analitzem en primer lloc una proposta recent de Busom et al. (2016) i mostra com una subestació danyada és capaç d’obtenir la lectura individual de qualsevol medidor intel·ligent escollit arbitràriament sense requerir la col·laboració de qualsevol altre part. Després d’això, proposem una manera de solucionar el problema de seguretat anomenat que es basa en l’addicció d’un pas addicional en la que la subestació demostra que ha seguit correctament tots els passos del protocol. La nostra solució s’analitza i demostra que és computacionalment factible per les opcions de paràmetres realistes.
 • Més informació en aquest enllaç

 • El projecte SENIX, sensorització i inspecció de xarxes, part de l’estratègia d’especialització intel·ligent Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0 de Catalunya, ha començat les proves de traçabilitat d’actius en el subsòl amb l’objectiu de transformar i millorar el manteniment i planificació de les xarxes de distribució.
 • Per les proves, realitzades en el Centre Nacional de Microelectrònica - Consell Superior d’Investigacions Científiques (CNM-CSIC) de Cerdanyola, s’han utilitzat dos tipus de subsòl: terra i grava.
 • Ara, amb les plaques identificatives (tags) ja sota terra, es farà seguiment per aconseguir detectar cadascun dels actius allà on han estat enterrats. Cada cop s’anirà afegint 20 centímetres de terra o grava per comprovar si la detecció encara és possible. La detecció es treballarà col·locant una antena sobre la terra o apuntant amb una pistola.

 • La central tèrmica de cicle combinat de Naturgy, ubicada en el Port de Barcelona, serveix als projectes ACTIV4.0, Operació i gestió avançada d’actius, i SENIX, Sensorització i Inspecció de xarxes, com a planta pilot per a la implantació de noves tecnologies en el marc de l’Estratègia d'Investigació i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). .
 • Els responsables dels dos projectes han realitzat una visita conjunta a la planta per identificar sinergies de cooperació entre les aplicacions i casos d’ús en els que estan treballant com, per exemple, l’ús de sensors de soroll.
 • En concret, SENIX treballarà, en la central, la implantació de noves tecnologies per a la detecció de fugues i ACTIV4.0, per la seva part, integrarà sistemes intel·ligents per a la detecció predictiva d’incidències d’operació en plantes de cicle combinat i actius de distribució, aixi com l’estudi de patrons de comportament que permetin l’anticipació de possibles avaries.
 • Els membres del consorci implicats en la visita van ser:

  • Eduardo Laguna (Naturgy, Generació cap de Central)
  • Regina Enrich (Centre Tecnològic de Catalunya - Eurecat)
  • Julian Cayero (Centre Tecnològic de Catalunya - Eurecat)
  • Joseba Quevedo (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC)
  • Jacobus Cornelius (Centre de Visió per Computador - CVC)
  • Igansi Garcia-Milà (Worldsensing)
  • Belen Fernandez (Nedgia)
  • Adoración Molina (Nedgia)

 • El projecte SENIX: sensorització i inspecció de xarxes, part de la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0, ha estat presentat en la Cimera Mundial de Micromàquines (World Micromachine Summit), celebrada del 6 al 9 de maig de 2019 a Xi’an (Xina), en presencia dels principals centres d’investigació mundial dedicats a la micro i nano fabricació de components electrònics.
 • Dos membres del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Carlos Cané i Luis Fonseca, han estat els encarregats de presentar els primers resultats del projecte SENIX l’objectiu del qual és transformar l’operació, manteniment i planificació de les xarxes de distribució a partir de la utilització de sensors i dispositius de senyalització, traçabilitat i integració de nous sistemes d’inspecció de canonades.
 • La Cimera Mundial de Micromàquines, que aquest any celebra la seva 25ª edició, té com a temàtica principal la fabricació intel·ligent, amb especial interès en la recol·lecció i emmagatzematge d’energia a micro/nano escala, biochips, dispositius optoelectrònics, electrònica flexible, impressió avançada, etc.

 • El projecte SENIX: Sensorització i inspecció de xarxes, avança en la seva implantació de sensors que permeten la monitorització online de la qualitat de l’aigua.
 • La Plataforma de Sensors de SENIX va ser dissenyada i construïda per Aigües de Barcelona i Cetaqua en l’any 2014. Aquesta nova infraestructura, que permet la validació i comparació simultània de fins 8 equips en diferents configuracions i ser alimentada per 2 tipologies d’aigua potable amb qualitats molt diferents, ha rebut la visita de la Sandra Colom, tècnica d’ACCIÓ, i dels responsables del desenvolupament del prototip de sensor òptic de biofilm que pertanyen al Consell Superior d’Investigacions Científiques – Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC-CNM), acompanyats també pels líders del projecte, Nedgia, i responsables de Cetaqua.
 • La plataforma està ubicada junt al laboratori d’Aigües de Barcelona per facilitar la realització de les analítiques de contrast acreditades. Ara, en aquest any 2019 s’ha pogut crear un banc de proves robust i versàtil que permet la realització de validacions de sensors per el control de la qualitat de l’aigua, abans de decidir la seva incorporació en la xarxa de transport i distribució.
 • Actualment, s’estudia el monitoratge in situ del creixement de biofilms, modus predominant de creixement microbiano en els sistemes de distribució d’aigua potable, en les xarxes de distribució, intentant diferenciar enter deposició orgànica i inorgànica, així com proporcionar informació sobre el grau d’embrutiment per microorganismes dels sistemes i l’eficàcia dels tractaments realitzats.
 • El projecte SENIX s’emmarca en la Comunitat RIS3CAT Utilities 4.0 de Catalunya, integrada per més de 20 empreses de serveis, tecnològiques i organismes d’investigació. La iniciativa compte amb un pressupost total de 9,8 milions d’euros, dels quals 3,8 milions procedeixen dels fons FEDER assignats a Catalunya per potenciar la inversió en I+D.

 • El projecte SENIX, Sensorització i Inspecció de xarxes, va ser presentat en el Congrés Internacional Smart Systems Integration celebrat el passat 9 d’abril a Barcelona. Els assistents van tenir l’oportunitat de conèixer les activitats que s’estan desenvolupant en aquest projecte que forma part de l’estratègia d’especialització intel·ligent “RIS3CAT-FEDER: Comunitats Utilities 4.0”.
 • El projecte SENIX es centra en la investigació de nous dispositius micro/nanoelectrònics per a la captació d’energia vibracional ambiental aplicada a diversos casos d’ús relacionats amb la monitorització d’actius i xarxes de distribució de gas.
 • Les activitats es realitzen en col·laboració amb investigadors del Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC), sota el ventall de dos projectes amb financiació europea: el RIS3CAT-FEDER i ECSELH2020: “ENSO:Energy Solutions for Smart Objects”, els dos coordinats a nivell nacional per Nedgia amb l’Adoració Molina i el Ramon Jané respectivament.
 • La feria Smart Systems Integration, conferència i exposició internacional sobre sistemes intel·ligents, va ser una gran oportunitat per donar a conèixer els avanços realitzats pel projecte fins a la data. En aquest esdeveniment, nombrosos fabricants de sistema internacionals actuant en els camps de microsistemes i nanotecnologia, microelectrònica i mecànica, sensors i tecnologia de comunicació inalàmbrica presenten els seus últims productes a un públic ampli, format principalment per experts d’institucions d’investigació i desenvolupament o fins i tot industries usuàries. El congrés ofereix una visió integral de les aplicacions actuals, tendències i visions de futur.

Noticies tecnològiques

 • IoT Networks: segons les últimes tendències de la indústria i els informes d’investigació, el mercat mundial de l’Internet of Things creixerà a una taxa anual del 28.5%. Les empreses dependran de més punts de dades per recopilar informació i al mateix temps obtenir informació detallada del negoci.
 • Analítica Predictiva: més anàlisi predictiu que continua marcant tendències de Big Data en sectors com: finances, salut, automoció, aeroespacial, productes farmacèutics i indústria.
 • Dark Data: processament de dades no explotades, major necessitat de comprendre que qualsevol dada que no s’hagi explorat és una oportunitat perduda i pot generar un risc potencial.
 • Demanda de CDOs: major demanda de perfils CDOs (Chief Data Officer).
 • Quantum Computing: nou paradigma que introdueix noves tècniques de programació, millorar el xifrat de dades, les prediccions i la resolució de problemes complexes (algoritmes, aplicacions i eines de software SaaS).
 • Open Source: més eines gratuïtes de dades i software que estarà disponible en el núvol.
 • Edge Computing: les dades produïdes pels dispositius IoT es processen més aprop d’on s’han creat enlloc d’enviar-los al núvol. El processament te lloc en el propi dispositiu loT o en el centre de dades Edge.
 • Si voleu més informació podeu consultar aquest article