• Comunitat RIS3CAT

    UTILITIES 4.0 & LIVING SERVICES

    L'estratègia de recerca i innovació

Què es la Comunitat RIS3CAT?

  • La RIS3CAT és l'estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, aprovada pel Govern el 4 de febrer de 2014.
  • S'emmarca en l'estratègia Catalunya 2020, com a full de ruta del Govern per reactivar l’economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, sostenible i integrador.
  • S’estructura en 4 eixos d’actuació que es deriven dels 4 objectius estratègics i que permeten combinar la focalització amb la transversalitat.

Objectius:

Transformació

Transformar el sector de les Utilities (empreses de subministrament de serveis a la ciutadania) identificant el conjunt d’eines i solucions que han de permetre la seva digitalització encaminant-les cap al concepte de Utilities 4.0.

Posicionament

Posicionar Catalunya com a referent en aquest àmbit.

Desenvolupament

Crear teixit industrial mitjançant el desenvolupament